‘แนวร่วมสัญญาณไฟจราจร’ นี้จะประกอบกันเป็นรัฐบาลกลางซ้ายชุดใหม่

'แนวร่วมสัญญาณไฟจราจร' นี้จะประกอบกันเป็นรัฐบาลกลางซ้ายชุดใหม่

ซึ่งประกอบด้วยพรรคโซเชียลเดโมแครตฝ่ายซ้ายกลาง พรรคเดโมแครตเสรีที่สนับสนุนธุรกิจ และพรรคกรีนส์ เมื่อพิจารณาจากข้อตกลงร่วม 177 หน้าของพวกเขา เราคาดว่าความขัดแย้งรวมถึงความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงในอีกสี่ปีข้างหน้าพันธมิตรร่วมทั้งสามเห็นพ้องต้องกันว่าพวกเขาจำเป็นต้องเตรียมเยอรมนีให้พร้อมสำหรับอนาคตด้วยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล และ

ส่งเสริมสังคมที่ครอบคลุมมากขึ้น 

พวกเขาต้องการอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้วยการตัดเทปแดงด้านการบริหารเพื่อให้แน่ใจว่าพลังงานหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 80 ของความต้องการไฟฟ้าขั้นต้นของเยอรมนีภายในปี 2573Robert Habeck จากพรรค Greens รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการเศรษฐกิจและการปกป้องสภาพอากาศ อาจพยายามเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลเพื่อให้แน่ใจว่า “การเปลี่ยนผ่านพลังงาน” จะเกิดขึ้นจริง ในทางกลับกัน คริสเตียน ลินด์เนอร์ คู่หูของเขาจาก FDP จะดำรง

ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลัง 

และมีแนวโน้มว่าจะมีแนวคิดอื่น ตัวอย่างเช่น เขาอาจต้องการลดภาษีด้วยวิธีตลาดเสรีมากขึ้น พรรคคริสเตียนเดโมแครตที่อยู่ตรงกลางขวา (CDU/CSU) จะเป็นฝ่ายค้านการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นจุดสิ้นสุดของยุค เยอรมนีเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในยูโรโซนและมีประชากรมากที่สุเมื่อวันที่ 11 มีนาคม รัฐมนตรีเกษตรกลุ่ม G7 และกรรมาธิการด้านการเกษตรของสหภาพยุโรปได้พบกับเพื่อนร่วมงานชาวยูเครนของพวกเขา เช่นเดียวกับโครงการอาหารโลก (WFP) องค์การอาหารและการเกษตร (FAO) องค์การความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ( OECD) 

และระบบสารสนเทศตลาดเกษตร (AMIS)พวกเขาออกแถลงการณ์ต่อไปนี้เพื่อสนับสนุนเกษตรกรยูเครนและภาคการเกษตร:“เราทุกคนตกใจและประณามการรุกรานครั้งใหญ่ของสหพันธรัฐรัสเซียต่อบูรณภาพแห่งดินแดน อำนาจอธิปไตย และความเป็นอิสระของยูเครน ซึ่งกระทำโดยรัฐบาลเบลารุส

“เรามุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนระดับชาติ 

ระดับทวิภาคี และระดับนานาชาติ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเก็บเกี่ยวผลผลิตในยูเครน และประกันความสามารถของเกษตรกรยูเครนในการเลี้ยงดูประชากรของพวกเขา และเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารทั่วโลก เราเรียกร้องให้องค์กรระหว่างประเทศสนับสนุนการผลิตอาหารในยูเครนในช่วงวิกฤตนี้ และรับประกันความมั่นคงทางอาหาร

ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 

เรายังคงมุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่จำเป็นเพื่อป้องกันและตอบสนองต่อวิกฤตอาหาร รวมถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และพร้อมที่จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นเพื่อจัดการกับการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้น”องค์กรต่างๆ รายงานผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารและจำนวนผู้คนที่เพิ่มขึ้นจากความอดอยากและภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบรังแต่จะเพิ่มความทุกข์ทรมานในภูมิภาคและสร้างแรงกดดันต่อความมั่นคงด้านอาหารทั่วโลก

Credit : สล็อตเว็บตรง